gb

Arbetsstandard för Bearded Collie

Översatt från "Working Standard for the Bearded Collie" av The Bearded Collie Club of America (BCCA). Inledning

Bearded Collien är en urgammal skotsk vallhundsras. Det är en lång, smal, mellanstor raggig hund som är idealiskt anpassad till terrängen och klimatet i sitt ursprungsland. Den mindre, lättare, bruna höglandsbeardisen användes för grovarbete, ofta oavhängig kommandon, för att samla ihop fåren från de karga sluttningarna och bergsbetena. Beardisar användes även som 'huntaways' (ungefär 'drivare') då både hund och herde befinner sig bakom fåren, med hunden arbetande upp och ner för sluttningen, ihärdigt skällande för att jaga fram gömda eller borttappade djur. Den större, svarta låglandsbeardien användes främst som 'drivande' vallhund, då man förde får och boskap till marknaden. Dagens Bearded Collie är en blandning av dessa två linjer.

Läraktighet

Bearded Collien har en stark önskan att vara till lags, visar gott 'djurvett', är lyhörd och skall instinktivt visa typiskt vallningsbeteende vid insamling och vallning av djur. Den är en flexibel, mycket intelligent vallare, fullt kapabel att tänka själv och att arbeta därefter. Beardien är en kraftfull, självsäker hund som lätt skall anpassa sig till rörliga eller envisa djur.


Foxy och Sussie vallar April 2008

Arbetsstil

Tack vare sitt arv kan Beardisen visa BÅDE hämtande eller drivande arbetssätt och har en inneboende kapacitet att hantera alla former av boskap. De flesta, men inte alla, Beardisar har ganska svagt 'eye' (egenskapen att påverka djuren genom intensivt stirrande). De tenderar att arbeta närmare djuren och med en mer upprätt kroppsställning än en hund med mera 'eye'. Otränade hundar med svagt 'eye' springer som regel rakt mot flocken och viker av först när de närmar sig. Beardisen kan vara ganska ljudlig och bör inte belastas för sitt skall. Den förväntas svara på en utmaning från flocken med uppfordrande skall, 'studs', och nyp då det är nödvändigt. Beardisen är en extremt rörlig, snabb hund. Under de första mötena med djur kommer de ofta att arbeta alltför snabbt och behöver tid att lugna sig.

Oönskade egenskaper

  • Aggressivt bitande eller uppträdande mot djuren
  • Kroppsbitning, ullryckande eller onödigt nypande
  • Jagande utan ändamål
  • Ouppmärksamhet eller vägran att åtlyda kommandon
  • Överdriven rädsla inför förare, domare eller djur
  • Denna standard är BCCA's egendom och är återgiven endast i utbildningssyfte.

Logga in